Misinalı Çim Biçme Makineleri

Black&Decker GL310 300W Misinalı Çim Kesme Makinesi

Misinalı Çim Kesme Makinesi 300W25cm kesme genişliğiVurmalı misina sistemi..

Black&Decker GL360SB 350W Misinalı Çim Kesme Makinesi + Yedek Misina

Misinalı Çim Kesme Makinesi 350W 25cm kesme genişliği Vurmalı misina sistemi İkinci tutma kolu..

Black&Decker GL7033 700W Misinalı Çim Kesme Makinesi

Misinalı Çim Kesme Makinesi 700W 33cm kesme genişliği Tutma kolu 100mm uzatılabilen alü..

Black&Decker GL9035 900Watt Misinalı Çim Kesme Makinesi

Black&Decker GL9035 900Watt Misinalı Çim Kesme Makinesi35 cm kesme genişliği ile benzinli modell..